หลักสูตรอบรมภาษาจีน สำหรับองค์กร


เพิ่มความได้เปรียบในการทำธุรกิจ  เตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวจีน


หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบริษัท / องค์กร เป็นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาจีนของบุคคลากรในบริษัท / องค์กร ของท่าน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้เหมาะสมกับบริษัท / องค์กร และความต้องการ เช่น ร้านค้า /ห้างสรรพสินค้า /ร้านอาหาร /ร้านทำผม /  สปา/โรงแรม/สายการบิน/โรงพยาบาล/โรงเรียน โดยคุณครูที่จบวิชาเอกการสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่ง  ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม ประเพณี และพฤติกรรมของชาวจีน เป็นอย่างดี 

 

๐ สามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริษัท / องค์กร และความต้องการของลูกค้า เพียงระบุจำนวนชั่วโมงเรียน และเนื้อหาที่สนใจ

๐ เรียนได้ทุกประเภทธุรกิจ เช่น การบริการ การขาย การสื่อสาร การทำธุรกรรมทางการเงิน การศึกษา ฯลฯ

๐ เรียนง่าย ใช้งานได้จริง สอนโดยคุณครูที่มี ประสบกาณ์และมากคุณภาพ

๐ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถสร้างรายได้แก่องค์กรเพิ่มขึ้น

 

สนใจรายละเอียดติดต่อ โทร 081-6202042

Visitors: 3,103