เรียนภาษาจีน ออนไลน์

ภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับ พนักงานและนักศึกษา

สนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่ 081-6202042


  • IMG_1295 (1).JPG
    เพิ่มความได้เปรียบในการทำธุรกิจ เตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวจีน หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบริษัท / องค์กร เป็นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษา...
Visitors: 3,103