ด้านพัฒนาศักยภาพ

  • quit.jpg
   ในหลายๆธุรกิจของ SME เมื่อธุรกิจเจริญก้าวหน้า จำนวนคำสั่งซื้อมาก พนักงานมากขึ้น งานมากขึ้น พนักงานที่ เคยร่วมสู้ร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงจุดนี้ ก็ถึงเวลาปรับตำแห...
  • Screenshot_20171212-141749 (1).jpg
   คิดเฉพาะเรื่องอาหาร ก็เจอรายการอาหารมากมาย คิดเฉพาะเรื่องไปเที่ยว ก็เจอสถานที่เที่ยวมากมาย คิดเฉพาะเรื่องปัญหา ก็เจอปัญหามากมาย คิดเฉพาะเรื่องความสุข ก็เจอความสุขมากมาย แล้วแต่เ...
  • images (6).jpg
   ความสำเร็จของงาน บนฐานแห่งความสุข ในการทำงานร่วมกันมีปัจจัยและองค์ประกอบหลายส่วนที่เราต้องใช้ร่วมกันทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ การแลกเปลี่ยนความคิดการ...
  • inspiracion-idea-de-negocio.jpg
   การสรรค์สร้างบุคลากร ด้วย วิธีและวิถี ทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลให้สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ สร้างความกระตือรือร้...
  • lightbulb-300x300.jpg
   จัดการปัญหา ด้วยปัญญา ยังคงอยู่กับปัญหาเดิมๆที่ว่าทำไมพนักงานถึง..ลาออกเมื่อเจาะลึกลงไป ..จากกรณีตัวอย่าง หัวหน้า แจ้งว่า..สมควรให้ออก เพราะว่าพนักงานคนนี้ ทำงานได้ไม่ถูกต้องอยู่...


 

 

Visitors: 2,915