ความสำเร็จของงาน บนฐานแห่งความสุข

                                                                  ความสำเร็จของงาน  บนฐานแห่งความสุข

      ในการทำงานร่วมกันมีปัจจัยและองค์ประกอบหลายส่วนที่เราต้องใช้ร่วมกันทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ การแลกเปลี่ยนความคิดการประสานงาน การสื่อสาร การวางแผนงาน การลงมือทำงานร่วมกันและอื่นๆอีกมากมาย   ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นบทบาทหน้าที่และอารมณ์ความรู้สึก     ในส่วนของบทบาทหน้าที่เราสามารถปฏิบัติตามได้ในกรอบของงานแต่ละหน้าที่ 

 ส่วนของอารมณ์และความรู้สึกมักจะมีการผันผวนขึ้นลงไปมาจนหลายครั้งทำให้ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากมายเช่นในการสื่อสารของหัวหน้ากับลูกน้องในบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อหัวหน้าถามลูกน้องว่า “ทำไมเมื่อวานถึงเป็นแบบนั้น !!” คุณคิดว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่มาจากอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนของหัวหน้า

1)ด้านลบ อารมณ์หงุดหงิด กังวล สงสัย  โมโห 

2) ด้านบวก ความสุข ความสบายใจ รื่นเริงใจ 

       ในการพูดมีทั้งคนพูดและคนฟัง   เมื่อคนฟังได้ยิน ส่วนมากแล้วจะไม่ได้รับเฉพาะข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่จะรับอารมณ์และความรู้สึกของคนพูดเข้าไปด้วย   เมื่อรับเข้าไปแล้วอารมณ์ของคนพูดจะกระแทกเข้าไปในใจของคนฟังทันที

ถ้าคนฟังมีเกณฑ์ในการฟัง  ก็จะเข้าใจได้ว่าหัวหน้าเรา “ถามว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น” 

       แต่ถ้าคนฟังไม่มีเกณฑ์ในการฟังก็จะรับอารมณ์และความรู้สึกด้านลบแล้วคิดได้ทันทีว่า “หัวหน้าเขาโกรธเราไม่พอใจเรากำลังจะด่าเราเรื่องเมื่อวาน”  เป็นต้น  (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ลูกน้องจำนวน 30 คน 28 คนคิดว่าเป็นไปตามข้อ 2) แสดงว่าการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องหรือคนร่วมทีมทำงานกันนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการแปลความหมาย หรือการตีความ 


หลักในการพูดเพื่อไม่ให้ผู้ฟังรับรู้ในส่วนของอารมณ์และความรู้สึกด้านลบทำได้โดย

1)ผู้พูดต้องรู้ว่า ตนกำลังจะพูดเรื่องอะไร  

2)เป็นเรื่องจริง ตามจริง ไม่ใช่ตามความคิด

3)เป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์กับเขาไหมอะไรบ้าง

4)เมื่อคิดได้แล้วจึงเริ่มพูด

หลักในการฟังเพื่อไม่เข้าถึงให้อารมณ์และความรู้สึกด้านลบของผู้พูด

1)ผู้ฟังต้องรู้ว่า ตนกำลังรับฟังข้อมูลเรื่องอะไร  

2)ไม่ต้องคิดถึงอารมณ์ของผู้พูด แต่ต้องเข้าใจข้อมูลให้ชัดเจนที่สุด

3)ตั้งใจฟังให้จบโดยไม่พูดแทรก

      เมื่อคุณเริ่มพูดในคำพูดของคุณจะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบปนอยู่เลย เพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกกำจัดออกไปเมื่อมีเหตุผล และความคิดด้านบวกเข้ามาแทนค่ะ  เมื่อทุกคนมีเกณฑ์ในการพูดและการฟังแล้ว การสื่อสารก็จะราบรื่นส่งผลให้เกิดความสุขในการทำงาน และนำมาซึ่งประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ จึงขอนำเสนอหลักสูตร


หลักสูตร:   การงานสำเร็จด้วยเคล็ดลับวิธีและวิถีในการสื่อสาร (หัวหน้างาน และลูกน้อง)


ดร.วันทนาปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

 
Visitors: 3,233