พัฒนาจุดเด่นเป็นจุดแข็ง

การสรรค์สร้างบุคลากร  ด้วย วิธีและวิถี ทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลให้สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ สร้างความกระตือรือร้น บนความรับผิดชอบทั้งของส่วนตนและส่วนรวม สร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน ผ่านความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ดร.วันทนาปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร


 

 

Visitors: 3,233