จัดการปัญหา ด้วยปัญญา

จัดการปัญหา ด้วยปัญญา

    ยังคงอยู่กับปัญหาเดิมๆที่ว่าทำไมพนักงานถึง..ลาออก
เมื่อเจาะลึกลงไป ..จากกรณีตัวอย่าง หัวหน้า แจ้งว่า..สมควรให้ออก เพราะว่าพนักงานคนนี้ ทำงานได้ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ..พยายามให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งแต่ก็ยังผิดอยู่ เวลาทำงานร่วมกันกับคนอื่น..

    "งานเริ่มต้นคนอื่นเขาทำดีกันมาตลอด แต่พอมาถึงคนนี้..งานก็เสียเกือบทุกครั้ง” จึงทำให้กลุ่ม/ทีมงานตำหนิ..ในที่สุด ...เขาก็ลาออกไป "ดิฉันก็เห็นควรให้เขาลาออกไปด้วยค่ะ "   เกิดอะไรขึ้นกับองค์กรนี้ ทัศนคติของ Team รวมถึงMind set ของหัวหน้า ซึ่งอาจใช้แนวทางในการแก้ปัญหาเป็นแบบเดิมๆ แบบ Problem Solving ......ในทางจิตวิทยายังมีอีกแนวคิด ที่ใช้ในการแก้ปัญหา ด้วยการพัฒนา “สิ่งที่เป็นความสามารถที่โดดเด่น” ของพนักงานคนนั้น จากการตั้งคำถามเชิงบวก  “แล้วเคยมีครั้งไหนบ้างที่ พนักงานคนนี้ร่วมงานแล้ว…ไม่เสียงาน” โดยใช้ Model นี้  Appreciative Inquiry จะสามารถ ช่วยให้ทุกคนได้ใช้…ความสามารถของตนเองในด้านที่โดดเด่นอย่างเต็มที่

 "เมื่อคนได้ Input ความสามารถในด้านที่ตนเก่งอย่างเต็มที่แล้ว

Output ย่อมเกิดผลดีเยี่ยมตามมา ทั้งด้านผลงานและด้านจิตใจ...ลืมคำว่าลาออกไปเลยค่ะ" 


ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

................................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อความสุขของการทำงาน

ประโยชน์ :  ช่วยในการเสริมสร้างทักษะ มุมมอง แนวคิดของหัวหน้างาน  ผู้บริหาร หรือผู้ทำงานร่วมทีมในการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมทีม ผู้ร่วมงาน ให้มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพ "อย่างเต็มใจและ เต็มที่"ในการสร้างผลงาน อัน จะนำมาซึ่งความสุขในการทำงาน และความก้าวหน้าขององค์กร

**สอบถามมรายละเดียดเพิ่มเติมได้ทาง e-mail : drwantana@gmail.com **

Visitors: 3,233