6. การเสริมสร้าง พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ : หลักสูตร “ การสร้างความประทับใจในงานบริการในโรงพยาบาล ”

ช่วยตอบโจทย์ปัญหา การขาดประสิทธิภาพของพนักงานในการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่ดี  ไม่ชอบ ไม่ประทับใจ และลังเลที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ  เกิดเป็นการสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล ซึ่งกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้   ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมพนักงานจากภายในตัวของพนักงานเอง(Inside  Development) ตามหลักการวิเคราะห์บุคคลจากบุคลิกภาพ(Personal Analysis) ซึ่งช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้(Learning) ในการรู้จัก เข้าใจตนเองและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งแต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดเทคนิค วิธีการ ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า    ได้งานที่มีประสิทธิผล และคน(บุคลากร)ก็มีความสุข ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของทุกองค์กร

คุณเคยได้ยินลูกค้าพูดแบบนี้ไหม??

..บริการไม่ดีเลย....แย่มาก..

..คุยกันอยู่ได้.....รอตั้งนานแล้ว..

..ไม่มีมารยาทเลย..กำลังวัดไข้ให้เรายังจะคุยกันเรื่องอื่นอีก....นี่ไม่ได้ฟรีนะ...แย่จัง

..ทำไม่ไม่พูดดีๆ..ฟังน้ำเสียงแล้ว...ทำให้เราอารมณ์เสียด้วย...

               ........................ฯลฯ .............................

คุณเคยคิดไหมว่าการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า มีความสำคัญมากแค่ไหน?

            ธุรกิจบริการโรงพยาบาลในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งเรื่องนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย  สถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และ การบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีการบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดี  เชื่อใจ เกิดเป็นความไว้ใจ  และกลับมาใช้บริการซ้ำอีกหรือแนะนำบอกต่อกับบุคคลที่พวกเขารักและหวังดีว่า โรงพยาบาลนี้ให้การบริการดีมากเลย   หากการบริการไม่ได้มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  พนักงานไม่มีการบริการที่มีประสิทธิภาพ  ไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่ดี  ความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้แล้ว   โรงพยาบาลก็อาจสูญเสียลูกค้านำมาซึ่งการสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอน

            หลักสูตรนี้ต้องการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสามารถของงานบริการที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากภายในตัวของพนักงานเองด้วย ทัศนคติ  คุณลักษณะ พฤติกรรม และหลักการ/เทคนิค/วิธีของการบริการที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า นำมาซึ่งผลการบริการที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง  ตามแนวคิดจิตวิทยา

2.หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพ (รู้เขา - รู้เรา)

3.หลักการ /เทคนิคและวิธีการสร้างความประทับใจ

4.หลักการทำงานที่มีประสิทธิผล..คนเป็นสุข

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม

            บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า (Front Office) เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียน การเงิน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เปล

วิธีการสัมมนา  บรรยาย   Workshop   Role play  VDO  พร้อมกรณีศึกษา  ตามแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้  ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานผ่อนคลาย (Play & Learn)

………………………………………………………………..                     

ดร. วันทนา  ปทุมอนันต์    

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร 


สถานที่ : โรงแรมอะไรซ์ ( Arize Hotel ) ซอยสุขุมวิท 62 ( BTS พร้อมพงษ์ )

ราคารวมเอกสารการอบรม,  อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง น้ำชา-กาแฟ

 


 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัคร

ใบสมัครอบรม
Visitors: 2,980