กิจกรรม

กิจกรรมการโค้ช (Coaching)

การโค้ช(Coaching) ...

"เพื่อให้คุณออกจากสถานการณ์คิดไม่ออกหาทางออกไม่ได้

สับสนวุ่นวายมาสู่การเกิดแนวคิดมองเห็นแนวทางวิธีการ

และสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวคุณเอง"