เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้างานคือ ....คนที่สามารถกระตุ้นให้คนอื่นทำงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจ 


         มั่นใจกระบวนฝึกอบรมมานานกว่า 20 ปี 

        และการโค้ชตามมาตราฐานสากล PCC-ICF

Visitors: 37,722